הקרנפה טשי

הקרנפה טשי

קרנפה חדשה נולדה

הכירו את המלכה שלומציון

הכירו את המלכה שלומציון

כי גם לישראל מגיע

הנשיא ארדואן מחבק

הנשיא ארדואן מחבק

נשיא טורקיה מברך את משפחת המלוכה

הקרנפה טשי

הקרנפה טשי

קרנפה חדשה נולדה

הנשיא ארדואן מחבק

הנשיא ארדואן מחבק

נשיא טורקיה מברך את משפחת המלוכה